На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИН,ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИНОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ИЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-15­­­­­­/2022-01ДАНА: 21.11.2022.годинеТ Е М Е Р И
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ ДО 15.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРВАНа основу Закључка
Република Србија - АП ВојводинаОпштинска управа ТемеринОдељење за урбаниозам,стамбено - комуналне послове изаштиту животне
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин